งานอวมงคล

ไม่ต้องบอกก็รู้ ว่า วัดไหนมีกา...
ขอมอบของขวัญให้คุณ  ตอนแรกใครๆ...